ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Δυναμικά για το Περιφερειακό Τμήμα που μας αρμόζει…


Συνάδελφε, συναδέλφισσα,
Στις εκλογές της προσεχούς Κυριακής 24 Νοεμβρίου 2013,  καλούμαστε να πάρουμε απόφαση για την εκπροσώπηση του κλάδου μας. Η αναγκαιότητα δημιουργίας με συναδελφικούς όρους ενός Δυναμικού Συνδυασμού μας ώθησε στην συγκρότηση ενός ανοικτού πολυσυμμετοχικού σχήματος για το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας:
Χωρίς «χρωματισμούς» και «τεχνητούς» διαχωρισμούς όπως επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε
- Με ανοικτές διαδικασίες που θα αγκαλιάζει και θα σέβεται όλους τους συναδέλφους
«Εργαστήριο» που θα αξιοποιεί τον πλούτο ιδεών, απόψεων και τεχνοκρατικών θέσεων των μελών του
- Με ουσία και πράξεις για την αναβάθμιση του κύρους των μηχανικών σε μια κοινωνία κρίσης.
Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας, το Περιφερειακό μας Τμήμα πρέπει να συνεισφέρει πολύπλευρα και ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο, όπως επιβάλλει άλλωστε ο θεσμικός του ρόλος.
Θέλουμε ένα Δυναμικό Πολυσυμμετοχικό ΤΕΕ με θέσεις, απόψεις, πρωτοβουλίες, πηγή αναπτυξιακής και πολιτικής σκέψης, παρεμβατικό στην κοινωνία.
Πεποίθηση μας είναι ότι όλα τα παραπάνω υλοποιούνται μόνο με συλλογική δουλειά και με διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των συναδέλφων, με καθαρές σχέσεις, χωρίς «εξαρτήσεις» ή «παραταξιακές ταμπέλες». Θέληση μας να συνεχίσουμε να οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τη κοινωνία, έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την καταξίωση και κατοχύρωση του ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών. Με ξεκάθαρο λόγο, με τρόπο ουσιαστικό, παρεμβατικό, μαχητικό, δυναμικό για μια σειρά θεμάτων, που απασχολούν τη Δυτική Μακεδονία και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της θέσης και της απασχόλησης των μηχανικών.
Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. «Μέτωπο» μας η σχέση εμπιστοσύνης που ήδη οικοδομήσαμε με τη συνεχή παρουσία και συνεισφορά μας στους μηχανικούς. «Όπλο» μας η συμμετοχή μεγάλου αριθμού νέων συναδέλφων με μεράκι, γνώση και διάθεση προσφοράς.
Το Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας  απαρτίζεται από τους παρακάτω συναδέλφους

Για το Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας
Ο Εκπρόσωπος του Συνδυασμού Μαυροματίδης Δημήτρης

www.dynamikotee.gr