Αρχές ίδρυσης του Δυναμικού ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας

Το «Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας» τηρεί τις παρακάτω αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν από ΟΛΟΥΣ όσους το στελεχώνουν:

  Χωρίς «χρωματισμούς» και «τεχνητούς» διαχωρισμούς

  Με ανοικτές διαδικασίες που θα αγκαλιάζει και θα σέβεται όλους τους συναδέλφους

  «Εργαστήριο» που θα αξιοποιεί τον πλούτο ιδεών, απόψεων και τεχνοκρατικών θέσεων των μελών του

  Με ουσία και πράξεις για την αναβάθμιση του κύρους των μηχανικών σε μια κοινωνία κρίσης.